Phân Phối đồ sắt,inox và phụ kiện - Giá Sĩ - Sản xuất các loại chông rào ... - Gia Công Inox,Sắt Theo Yêu Cầu - Uy Tín Sài Gòn - LH 0903 655 452 để được tư vấn

Đang truy cập: 116
Trong ngày: 829
Trong tuần: 902
Lượt truy cập: 979220

 Giá có thể thay đổi quý vị LH 0903 655 452  để có giá tốt hơn
TÊN HÀNG
ĐVTGIÁ SĨĐÓNG GÓI
BULON KẼM RĂNG SUỐT(CÓ TÁN)  DẬP NÓNG   
Bulon kẽm suốt  22X50thân+tán                    -   
Bulon kẽm suốt 22X60thân+tán              7,920ren suốt
Bulon kẽm suốt 22X70thân+tán              8,560ren suốt
Bulon kẽm suốt22X80thân+tán              9,070ren suốt
Bulon kẽm suốt 22X100thân+tán              9,960ren suốt
Bulon kẽm suốt 22X120thân+tán            10,980ren suốt
Bulon kẽm suốt 22X150thân+tán            13,640ren suốt
Bulon kẽm suốt 24X50thân+tán                    -  ren suốt
Bulon kẽm suốt 24X60thân+tán              9,720ren suốt
Bulon kẽm suốt 24X70thân+tán            10,220ren suốt
Bulon kẽm suốt 24X80thân+tán            10,740ren suốt
Bulon kẽm suốt 24X100thân+tán            11,820ren suốt
Bulon kẽm suốt 24X120thân+tán            12,960ren suốt
Bulon kẽm suốt 24X150thân+tán            16,080ren suốt
Bulon kẽm suốt 27X50thân+tán                    -   
Bulon kẽm suốt 27X60thân+tán            19,680ren suốt
Bulon kẽm suốt 27X70thân+tán            20,040ren suốt
Bulon kẽm suốt 27X80thân+tán            21,360ren suốt
Bulon kẽm suốt 27X100thân+tán            23,280ren suốt
Bulon kẽm suốt 27X120thân+tán            25,080ren suốt
Bulon kẽm suốt 27X150thân+tán            28,920ren suốt
Bulon kẽm suốt 30X50thân+tán                    -   
Bulon kẽm suốt 30X60thân+tán            27,000ren suốt
Bulon kẽm suốt 30X70thân+tán            27,240ren suốt
Bulon kẽm suốt 30X80thân+tán            28,320ren suốt
Bulon kẽm suốt 30X100thân+tán            31,800ren suốt
Bulon kẽm suốt 30X120thân+tán            34,320ren suốt
Bulon kẽm suốt 30X150thân+tán            36,840ren suốt
BULON KẼM  NỮA RĂNG(CÓ TÁN) thân mập DẬP NÓNG   
BULON KẼM 14LY
                    -   
Bulon kẽm 14X100thân+tán              3,740ren lững
Bulon kẽm 14X120thân+tán              4,350ren lững
Bulon kẽm 14X140thân+tán              4,740ren lững
Bulon kẽm 14X150thân+tán              4,920ren lững
Bulon kẽm 14X160thân+tán              5,130ren lững
Bulon kẽm 14X180thân+tán              5,530ren lững
Bulon kẽm 14X200thân+tán              5,960ren lững
Bulon kẽm 14X220thân+tán              6,350ren lững
Bulon kẽm 14X250thân+tán              6,990ren lững
Bulon kẽm 14X280thân+tán              7,660ren lững
Bulon kẽm 14X300thân+tán              8,110ren lững
Bulon kẽm 14X320thân+tán              8,590ren lững
Bulon kẽm 14X350thân+tán              9,300ren lững
Bulon kẽm 14X380thân+tán              9,990ren lững
Bulon kẽm 14X400thân+tán            10,530ren lững
Bulon kẽm 14X420thân+tán            11,200ren lững
Bulon kẽm 14X450thân+tán            11,890ren lững
Bulon kẽm 14X480thân+tán            12,740ren lững
Bulon kẽm 14X500thân+tán            13,490ren lững
Bulon kẽm 14X520thân+tán            15,460ren lững
Bulon kẽm 14X550thân+tán            16,240ren lững
Bulon kẽm 14X600thân+tán            17,530ren lững
BULON KẼM 16LY   
Bulon kẽm 16X100thân+tán              5,030ren lững
Bulon kẽm 16X120thân+tán              5,590ren lững
Bulon kẽm 16X140thân+tán              6,140ren lững
Bulon kẽm 16X150thân+tán              6,410ren lững
Bulon kẽm 16X160thân+tán              6,700ren lững
Bulon kẽm 16X180thân+tán              7,250ren lững
Bulon kẽm 16X200thân+tán              7,810ren lững
Bulon kẽm 16X220thân+tán              8,370ren lững
Bulon kẽm 16X250thân+tán              9,200ren lững
Bulon kẽm 16X280thân+tán            10,050ren lững
Bulon kẽm 16X300thân+tán            10,670ren lững
Bulon kẽm 16X320thân+tán            11,210ren lững
Bulon kẽm 16X350thân+tán            12,040ren lững
Bulon kẽm 16X380thân+tán            12,890ren lững
Bulon kẽm 16X400thân+tán            13,620ren lững
Bulon kẽm 16X420thân+tán            14,260ren lững
Bulon kẽm 16X450thân+tán            15,330ren lững
Bulon kẽm 16X480thân+tán            16,310ren lững
Bulon kẽm 16X500thân+tán            17,280ren lững
Bulon kẽm 16X520thân+tán            20,420ren lững
Bulon kẽm 16X550thân+tán            21,420ren lững
Bulon kẽm 16X580thân+tán            22,490ren lững
Bulon kẽm 16X600thân+tán            23,180ren lững
BULON KẼM 18LY   
Bulon kẽm 18X100thân+tán              7,180ren lững
Bulon kẽm 18X120thân+tán              7,870ren lững
Bulon kẽm 18X150thân+tán              8,590ren lững
Bulon kẽm 18X180thân+tán              9,640ren lững
Bulon kẽm 18X200thân+tán            10,360ren lững
Bulon kẽm 18X220thân+tán            11,070ren lững
Bulon kẽm 18X250thân+tán            12,130ren lững
Bulon kẽm 18X280thân+tán            13,230ren lững
Bulon kẽm 18X300thân+tán            13,950ren lững
Bulon kẽm 18X320thân+tán            14,660ren lững
Bulon kẽm 18X350thân+tán            15,810ren lững
Bulon kẽm 18X380thân+tán            17,000ren lững
Bulon kẽm 18X400thân+tán            18,090ren lững
Bulon kẽm 18X420thân+tán            18,870ren lững
Bulon kẽm 18X450thân+tán            20,000ren lững
Bulon kẽm 18X480thân+tán            21,250ren lững
Bulon kẽm 18X500thân+tán            22,030ren lững
Bulon kẽm 18X520thân+tán            23,610ren lững
Bulon kẽm 18X550thân+tán            24,760ren lững
Bulon kẽm 18X580thân+tán            25,910ren lững
Bulon kẽm 18X600thân+tán            26,680ren lững
Bulon kẽm 18X620thân+tán            27,420ren lững
Bulon kẽm 18X650thân+tán            28,570ren lững
Bulon kẽm 18X700thân+tán            30,460ren lững
BULONG KẼM 20LY   
Bulon kẽm 20X100thân+tán              8,880ren lững
Bulon kẽm 20X120thân+tán              9,740ren lững
Bulon kẽm 20X150thân+tán            10,720ren lững
Bulon kẽm 20X180thân+tán            12,050ren lững
Bulon kẽm 20X200thân+tán            12,950ren lững
Bulon kẽm 20X220thân+tán            13,850ren lững
Bulon kẽm 20X250thân+tán            15,160ren lững
Bulon kẽm 20X280thân+tán            16,470ren lững
Bulon kẽm 20X300thân+tán            17,380ren lững
Bulon kẽm 20X320thân+tán            18,320ren lững
Bulon kẽm 20X350thân+tán            19,650ren lững
Bulon kẽm 20X380thân+tán            21,070ren lững
Bulon kẽm 20X400thân+tán            22,520ren lững
Bulon kẽm 20X420thân+tán            23,410ren lững
Bulon kẽm 20X450thân+tán            24,750ren lững
Bulon kẽm 20X480thân+tán            26,110ren lững
Bulon kẽm 20X500thân+tán            27,160ren lững
Bulon kẽm 20X520thân+tán            29,280ren lững
Bulon kẽm 20X550thân+tán            30,690ren lững
Bulon kẽm 20X580thân+tán            32,120ren lững
Bulon kẽm 20X600thân+tán            33,090ren lững
Bulon kẽm 20X620thân+tán            34,010ren lững
Bulon kẽm 20X650thân+tán            35,410ren lững
Bulon kẽm 20X700thân+tán            37,800ren lững
BULON KẼM 22 LY   
Bulon kẽm 22X100thân+tán            10,440ren lững
Bulon kẽm 22X120thân+tán            11,480ren lững
Bulon kẽm 22X150thân+tán            13,100ren lững
Bulon kẽm 22X180thân+tán            14,650ren lững
Bulon kẽm 22X200thân+tán            15,720ren lững
Bulon kẽm 22X220thân+tán            16,760ren lững
Bulon kẽm 22X250thân+tán            18,340ren lững
Bulon kẽm 22X280thân+tán            19,960ren lững
Bulon kẽm 22X300thân+tán            21,080ren lững
Bulon kẽm 22X320thân+tán            22,110ren lững
Bulon kẽm 22X350thân+tán            23,740ren lững
Bulon kẽm 22X380thân+tán            25,290ren lững
Bulon kẽm 22X400thân+tán            27,770ren lững
Bulon kẽm 22X420thân+tán            28,890ren lững
Bulon kẽm 22X450thân+tán            30,570ren lững
Bulon kẽm 22X480thân+tán            32,270ren lững
Bulon kẽm 22X500thân+tán            33,450ren lững
Bulon kẽm 22X520thân+tán            36,160ren lững
Bulon kẽm 22X550thân+tán            37,940ren lững
Bulon kẽm 22X600thân+tán            40,870ren lững
Bulon kẽm 22X620thân+tán            42,060ren lững
Bulon kẽm 22X650thân+tán            43,800ren lững
Bulon kẽm 22X700thân+tán            46,780ren lững
BULON KẼM 24 LY   
Bulon kẽm 24X100thân+tán            16,430ren lững
Bulon kẽm 24X120thân+tán            18,110ren lững
Bulon kẽm 24X150thân+tán            21,090ren lững
Bulon kẽm 24X180thân+tán            23,230ren lững
Bulon kẽm 24X200thân+tán            24,820ren lững
Bulon kẽm 24X220thân+tán            26,920ren lững
Bulon kẽm 24X250thân+tán            28,910ren lững
Bulon kẽm 24X300thân+tán            32,910ren lững
Bulon kẽm 24X350thân+tán            37,670ren lững
Bulon kẽm 24X400thân+tán            41,710ren lững
Bulon kẽm 24X450thân+tán            46,060ren lững
Bulon kẽm 24X500thân+tán            51,670ren lững
Bulon kẽm 24X550thân+tán            56,140ren lững
Bulon kẽm 24X600thân+tán            60,960ren lững
Bulon kẽm 24X650thân+tán            65,930ren lững
Bulon kẽm 24X700thân+tán            70,900ren lững
BULON KẼM 27 LY                     -   
Bulon kẽm 27X100thân+tán            25,470ren lững
Bulon kẽm 27X120thân+tán            27,810ren lững
Bulon kẽm 27X150thân+tán            31,970ren lững
Bulon kẽm 27X180thân+tán            35,130ren lững
Bulon kẽm 27X200thân+tán            37,490ren lững
Bulon kẽm 27X220thân+tán            39,970ren lững
Bulon kẽm 27X250thân+tán            43,240ren lững
Bulon kẽm 27X300thân+tán            50,040ren lững
Bulon kẽm 27X350thân+tán            55,590ren lững
Bulon kẽm 27X400thân+tán            63,020ren lững
Bulon kẽm 27X450thân+tán            68,570ren lững
Bulon kẽm 27X500thân+tán            75,410ren lững
Bulon kẽm 27X550thân+tán            84,100ren lững
Bulon kẽm 27X600thân+tán            90,930ren lững
Bulon kẽm 27X650thân+tán            97,950ren lững
Bulon kẽm 27X700thân+tán          104,960ren lững
BULON KẼM 30 LY                     -  ren lững
Bulon kẽm 30X100thân+tán            35,090ren lững
Bulon kẽm 30X120thân+tán            38,010ren lững
Bulon kẽm 30X150thân+tán            42,380ren lững
Bulon kẽm 30X180thân+tán            46,140ren lững
Bulon kẽm 30X200thân+tán            49,650ren lững
Bulon kẽm 30X220thân+tán            56,290ren lững
Bulon kẽm 30X250thân+tán            57,630ren lững
Bulon kẽm 30X300thân+tán            63,430ren lững
Bulon kẽm 30X350thân+tán            70,520ren lững
Bulon kẽm 30X400thân+tán            81,750ren lững
Bulon kẽm 30X450thân+tán            89,770ren lững
Bulon kẽm 30X500thân+tán          103,360ren lững

 
 
 
 
 
 

 

 
hình mẫu lam sóng Co góc bản lề co góc Bánh xe treo xoay xi 4 bánh (3x6) Bánh xe treo xoay xi 4 bánh (3x4) Bông sắt Mỹ Thuật Bông sắt mỹ thuật lề lá đen dày 6 ly chuyên đóng thùng xe Quy cách bản lề đại Quy cách bản lề bửng xe tải xi 7 màu Khóa tôm sắt xi 7 màu Chặn chốt cửa tự động đồng xu vuông 14 bông chữ  S nhấn cao cấp catolo thép vuông ,hộp uốn mỹ thuât 2 catolo thép vuông,hộp uốn mỹ thuật 1 XOAN-HƯƠNG XOAN ĐÀO XANH LÁ-XANH DƯƠNG SỒI V1-SỒI V2

DNTN   CHÂU   HUỲNH  THÉP

Trụ sở chính:47/16 Hoà Bình, P Tân Thới Hoà, Q Tân Phú ,TP HCM   _  Chi nhánh: B4/2 Quốc lộ 1A,Ấp 2,xã Tân Kiên,H Bình Chánh ,TP HCM

 Ngành nghề KD : Mua bán sắt thép , các loại vật liệu trong xây dựng - xây dựng nhà các loại - Vận chuyễn hàng hóa 

                                                  GPKD : 0 3 0 5 0 9 3 7 3 9      _       Ngày cấp : 25 / 07 / 2007                                      Bản đồ

LH :0903 655 452 -zalo-viber-wechat-facebook

Email :chauhuynhthep1961@gmail.com

Email : chodosat@gmail.com

màn hình led