Phân Phối đồ sắt,inox và phụ kiện - Giá Sĩ - Sản xuất các loại chông rào ... - Gia Công Inox,Sắt Theo Yêu Cầu - Uy Tín Sài Gòn - LH 0903 655 452 để được tư vấn

Đang truy cập: 4
Trong ngày: 64
Trong tuần: 394
Lượt truy cập: 274387

Giá có thể thay đổi quý vị LH 0903 655 452  để có giá tốt hơn

 
TÊN HÀNG GIÁ SĨ GIÁ LẼ ĐVT
KHÓA TQ TRI ĐEN I      
3p 110,000 119,900 lố=12c
4p 121,000 131,890 lố=12c
5p 192,500 209,825 lố=12c
6p 308,000 335,720 lố=12c
KHÓA TRI MUÔNG ( VT)      
3p 13,200 14,388 Cái
4p 14,300 15,587 Cái
5p 18,700 20,383 Cái
6p 26,400 28,776 Cái
KHÓA ÉN VÀNG      
3p 8,250 8,993 Cái
4p 9,350 10,192 Cái
5p 14,300 15,587 Cái
6p 20,900 22,781 Cái
KHÓA SHOXINH      
3p 13,200 14,388 Cái
4p 14,300 15,587 Cái
5p 21,450 23,381 Cái
6p 30,800 33,572 Cái
KHÓA TRI CÀNG DÀI      
3p 159,500 173,855 lố=12c
4p 192,500 209,825 lố=12c
5p 269,500 293,755 lố=12c
KHÓA THAU MỎNG      
1P6 55,000 59,950 lố=12c
2P 88,000 95,920 lố=12c
2P5 99,000 107,910 lố=12c
3P 115,500 125,895 lố=12c
KHÓA MATERY      
4p 20,350 22,182 Cái
5p 25,300 27,577 Cái
6p 29,700 32,373 Cái
5P Chống cắt 33,550 36,570 Cái
6P Chống cắt 37,950 41,366 Cái
5p Càng dài 26,400 28,776 Cái
6p Càng dài 31,350 34,172 Cái
KHÓA F18 CHÌA HỎA TIỄN      
Khóa F18 HT 5p 60,500 65,945 Cái
Khóa F18 HT 6p 66,000 71,940 Cái
Khóa F18 HT C/C 5p 66,000 71,940 Cái
Khóa F18 HT C/C 6p 71,500 77,935 Cái
KHÓA F18 CHÌA MUỖNG      
4p 39,600 43,164 Cái
5p 45,100 49,159 Cái
6p 50,600 55,154 Cái
Càng dài 4p 42,900 46,761 Cái
Càng dài 5p 48,400 52,756 Cái
Càng dài 6p 52,800 57,552 Cái
Chống cắt 4p 45,100 49,159 Cái
Chống cắt 5p 49,500 53,955 Cái
Chống cắt 6p 55,000 59,950 Cái
KHÓA AZALO      
Khóa Azolo 5p 58,300 63,547 Cái
Khóa Azolo 6p 63,800 69,542 Cái
Khóa càng dài 5p 61,600 67,144 Cái
Khóa càng dài 6p 67,100 73,139 Cái
Khóa chống cắt 5p 63,800 69,542 Cái
Khóa chống cắt 6p 69,300 75,537 Cái
KHÓA SOLEX(Z)      
4p 20,900 22,781 Cái
5p 25,300 27,577 Cái
6p 29,150 31,774 Cái
5P Chống cắt 34,100 37,169 Cái
6P Chống cắt 38,500 41,965 Cái
5p Càng dài 26,950 29,376 Cái
6p Càng dài 31,350 34,172 Cái
KHÓA SOLOEX CHÌA MUỖM      
4p 58,300 63,547 Cái
5p 63,800 69,542 Cái
6p 69,300 75,537 Cái
4P Chống cắt 59,400 64,746 Cái
5P Chống cắt 69,300 75,537 Cái
6P Chống cắt 74,800 81,532 Cái
4p Càng dài 59,400 64,746 Cái
5p Càng dài 69,300 75,537 Cái
6p Càng dài 74,800 81,532 Cái
KHOÁ 3 VÒNG      
3p 18,700 20,383 Cái
4p 20,350 22,182 Cái
5p 25,300 27,577 Cái
6p 29,150 31,774 Cái
5P Chống cắt 33,550 36,570 Cái
6P Chống cắt 37,950 41,366 Cái
4p Càng dài 22,550 24,580 Cái
5p Càng dài 26,400 28,776 Cái
6p Càng dài 31,350 34,172 Cái
KHÓA GOOD (RỒNG)= MINDY      
5p 126,500 137,885 Cái
6p 137,500 149,875 Cái
5P Chống cắt 126,500 137,885 Cái
6P Chống cắt 137,500 149,875 Cái
6p Càng dài 148,500 161,865 Cái
Khóa C/C Good 6p bông lúa 165,000 179,850 Cái
Khóa C/C Good 6p Môtô 209,000 227,810 Cái
Khóa C/C Good 6p Sư tử 209,000 227,810 Cái
Khóa C/C Good 6p Đại bàng 176,000 191,840 Cái
Khóa C/C 6p bấm bầu 148,500 161,865 Cái
KHÓA ZIN CHÌA ĐIỆN TỬ      
5p 165,000 179,850 Cái
6p 187,000 203,830 Cái
KHÓA ZIN CHÌA VI TÍNH      
5P 143,000 155,870 Cái
6P 176,000 191,840 Cái
5P Chống cắt 187,000 203,830 Cái
6P Chống cắt 231,000 251,790 Cái
5p Càng dài 154,000 167,860 Cái
6p Càng dài 176,000 191,840 Cái
KHÓA ALEX TRẮNG CHÌA VI TÍNH BẤM      
4P 51,700 56,353 Cái
5P 57,200 62,348 Cái
6P 62,700 68,343 Cái
5P Chống cắt 62,700 68,343 Cái
6P Chống cắt 68,200 74,338 Cái
4p Càng dài 55,000 59,950 Cái
5p Càng dài 60,500 65,945 Cái
6p Càng dài 66,000 71,940 Cái
KHÓA ALEX TRẮNG CHÌA ĐIỆN TỬ BẤM      
4P 49,500 53,955 Cái
5P 55,000 59,950 Cái
6P 60,500 65,945 Cái
5P Chống cắt 60,500 65,945 Cái
6P Chống cắt 66,000 71,940 Cái
KHÓA ALEX NÂU BẤM VI TÍNH      
4P 60,500 65,945 Cái
5P 66,000 71,940 Cái
6P 71,500 77,935 Cái
7P 88,000 95,920 Cái
5P Chống cắt 73,700 80,333 Cái
6P Chống cắt 79,200 86,328 Cái
7P Chống cắt 90,200 98,318 Cái
4p Càng dài 66,000 71,940 Cái
5p Càng dài 71,500 77,935 Cái
6p Càng dài 77,000 83,930 Cái
KHÓA ALEX THAU BẤM CHÌA VI TÍNH      
5P 104,500 113,905 Cái
6P 126,500 137,885 Cái
TAY ĐẨY 0 0  
Tay đẩy Newtar L1 170,500 185,845 Bộ
Tay đẩy Newtar L2 368,500 401,665 Bộ
CÁC LOẠI KHÓA TỦ, KHÓA CỐP      
Khóa tủ solex thái Lớn 15,400 16,786 Cái
Khóa tủ solex thái Nhỏ 13,750 14,988 Cái
Khóa tủ solex Lớn 9,900 10,791 Cái
Khóa tủ solex Nhỏ 8,800 9,592 Cái
Khóa tủ Ivan 12,100 13,189 Cái
Khóa tủ V.Tiệp - Lớn KT9 49,500 53,955 Cái
Khóa tủ V.Tiệp - Trung 49 33,000 35,970 Cái
Khóa tủ V.Tiệp - Nhỏ 201 27,500 29,975 Cái
Khóa tủ kính Xibao 15,950 17,386 Cái
Khóa tủ kính Aten 17,050 18,585 Cái
Khóa tủ 3 ngăn 20,900 22,781 Cái
Khóa tủ ivan cốt dài 14,850 16,187 Cái
Khóa tủ tự động 14,520 15,827 Cái
Khóa tủ kính Việt Tiệp 33,000 35,970 Cái
Khóa cốp Ivan 12,100 13,189 Cái
Khóa cốp Aten 13,200 14,388 Cái
Khóa cốp vickini 25,300 27,577 Cái
Khóa cốp xịn 28,600 31,174 Cái
Khóa cốp Luxtofun 30,800 33,572 Cái
Khóa tủ nhấn kính Ivan 17,600 19,184 Cái
Khóa tủ nhấn gỗ Ivan 12,650 13,789 Cái
KHÓA ĐĨA      
Khóa đĩa Zcom 93,500 101,915 Cái
Khóa đĩa Yeti 214,500 233,805 Cái
Khóa đĩa Yeha 209,000 227,810 Cái
Khóa đĩa Forut 192,500 209,825 Cái
Khóa đĩa T.Quốc Loại I 82,500 89,925 Cái
Khóa đĩa T.Quốc Loại II 60,500 65,945 Cái
Khóa đĩa Việt Tiệp 105,600 115,104 Cái
Khóa đĩa 3025 192,500 209,825 Cái
Khóa đĩa 3026 181,500 197,835 Cái
Khóa đĩa 3027 192,500 209,825 Cái
Khóa đĩa 3028 203,500 221,815 Cái
KHÓA V.TIỆP ĐEN -3 chìa      
4p 34,100 37,169 Cái
5p 41,800 45,562 Cái
6p 49,500 53,955 Cái
KHÓA V.TIỆP ĐEN -2 chìa      
4p 31,900 34,771 Cái
5p 39,600 43,164 Cái
6p 46,200 50,358 Cái
KHÓA VIỆT TIỆP THAU      
4p 48,950 53,356 Cái
5p 70,950 77,336 Cái
6p 93,500 101,915 Cái
Càng dài Việt tiệp 5p 90,200 98,318 Cái
KHÓA VIỆT TIỆP THAU BẤM      
3p 31,350 34,172 Cái
4p 60,500 65,945 Cái
5p 84,700 92,323 Cái
6p 116,600 127,094 Cái
KHÓA CHỐNG CẮT V.TIỆP TRẮNG      
5p 113,300 123,497 Cái
6p 127,050 138,485 Cái
KHÓA CHỐNG CẮT V.TIỆP THAU      
5p 167,200 182,248 Cái
6p nhỏ (62P) 195,800 213,422 Cái
6p lớn (662) 227,700 248,193 Cái
KHÓA NGANG VIỆT TIỆP THAU      
974 Nhỏ 93,500 101,915 Cái
971 Trung 126,500 137,885 Cái
201 Lớn 141,900 154,671 Cái
202 Đại 156,750 170,858 Cái
982 Lớn bấm 147,400 160,666 Cái
206 Lớn ĐT 134,200 146,278 Cái
207 Trung ĐT 132,000 143,880 Cái
208 Trắng 115,500 125,895 Cái
KHÓA PHUỘC XE DREAM V.TIỆP      
DR xi trắng 06970 72,050 78,535 Cái
DR xi thau 06971 116,600 127,094 Cái
KHÓA VOI ( HUY HOÀNG) 0    
Khóa voi đen 4 30,800 33,572 Cái
Khóa voi đen 5 38,500 41,965 Cái
Khóa voi đen 6 51,700 56,353 Cái
Khóa voi thau 4 60,500 65,945 Cái
Khóa voi thau 5 81,400 88,726 Cái
KHÓA YETI ĐIỆN TỬ      
5p 46,200 50,358 Cái
6p 51,700 56,353 Cái
5P Chống cắt 51,700 56,353 Cái
6P Chống cắt 58,300 63,547 Cái
KHÓA EPO 0 0  
EPO 4P 27,500 29,975 Cái
EPO 5P 31,900 34,771 Cái
EPO 6P 36,300 39,567 Cái
4P Chống cắt 35,200 38,368 Cái
5P Chống cắt 40,700 44,363 Cái
6P Chống cắt 46,200 50,358 Cái
KHÓA VUA MIÊN      
3p 58,300 63,547 Cái
4p 71,500 77,935 Cái
5p 88,000 95,920 Cái
6p 103,400 112,706 Cái
4p QUẠT 77,000 83,930 Cái
5p Quạt 93,500 101,915 Cái
6p QUẠT 108,900 118,701 Cái
KHÓATỦVUAMIÊN 62,700 68,343 Cái
KHÓAKIẾNGVUAMIÊN 55,000 59,950 Cái
CÀNG DÀI 60,500 65,945 Cái
CÀNG NGẮN 59,400 64,746 Cái
KHÓA RENDA      
4P 22,000 23,980 Cái
5P 30,800 33,572 Cái
6P 36,300 39,567 Cái
5P Chống cắt=Càng dài 36,300 39,567 Cái
6P Chống cắt=Càng dài 41,800 45,562 Cái
Khóa Ngang 7p MP3 63,800 69,542 Cái
KHóa Ngang 7p Fadex 71,500 77,935 Cái
Khóa Ngang 8p Yeti 52,800 57,552 Cái
KHóa Ngang 9p Yeti 55,000 59,950 Cái
KHóa Ngang 9p USC 93,500 101,915 Cái
Khóa ngang 9p Wordclasí 143,000 155,870 Cái
Khóa ngang 9p Zin mập 264,000 287,760 Cái
KHÓA FORUT CHÌA VUÔNG      
5p 165,000 179,850 Cái
6p 187,000 203,830 Cái
5P Chống cắt 187,000 203,830 Cái
6P Chống cắt 220,000 239,800 Cái
Khóa Ngang 8p vuông 242,000 263,780 Cái
KHÓA FORUT CHÌA ĐIỆN TỬ      
5p 187,000 203,830 Cái
6p 198,000 215,820 Cái
6p Chống cắt 242,000 263,780 Cái
KHÓA BỘ FORUT CHÌA ĐIỆN TỬ      
Forus ĐIỆN TỬ 5 (vỉ 5) #VALUE! #VALUE! Bộ
Forus ĐIỆN TỬ 6 (vỉ 5) #VALUE! #VALUE! Bộ
MẶT LẠ KHÓA      
Mặt lạ khóa tròn 13,200 14,388 Bộ
Mặt lạ khóa gạt 2T4 15,950 17,386 Bộ
Mặt lạ khóa gạt 2T8 20,350 22,182 Bộ
Cò khóa dài 9,900 10,791 cái
Cò khóa ngắn 6,050 6,595 cái
Cò nối khóa 2,750 2,998 cái
KHÓA GOL 0    
4P 57,200 62,348 Cái
5P 62,700 68,343 Cái
6P 68,200 74,338 Cái
5P Chống cắt 77,000 83,930 Cái
6P Chống cắt 82,500 89,925 Cái
5P Càng dài 77,000 83,930 Cái
6P Càng dài 82,500 89,925 Cái
KHÓA USC 2 MÀU CHÌA VUÔNG      
5P 56,100 61,149 Cái
6p 60,500 65,945 Cái
5P Chống cắt 61,600 67,144 Cái
6P Chống cắt 66,000 71,940 Cái
6P C/C Chìa xe hơi 137,500 149,875 Cái
KHÓA RALUX      
3P 25,300 27,577 Cái
4P 30,800 33,572 Cái
5P 44,000 47,960 Cái
6P 55,000 59,950 Cái
MẶT LẠ KHÓA 0    
Mặt lạ khóa tròn 13,200 14,388 Bộ
Mặt lạ khóa gạt 2T4 15,950 17,386 Bộ
Mặt lạ khóa gạt 2T8 20,350 22,182 Bộ
Cò khóa dài 9,900 10,791 cái
Cò khóa ngắn 6,050 6,595 cái
Cò nối khóa 2,750 2,998 cái
CÁC LOẠI KHÓA SỐ      
Khóa số bấm 4 số 22,000 23,980 Cái
Khóa số bấm 5 số 24,200 26,378 Cái
Khóa số thau Đại -6P 170,500 185,845 Cái
Khóa số thau Lớn -5P 143,000 155,870 Cái
Khóa số thau Trung -4P 79,200 86,328 Cái
Khóa số thau Nhỏ -3P 46,200 50,358 Cái
Khóa số Tự Chọn Lớn 37,400 40,766 Cái
Khóa số Tự Chọn Trung 35,200 38,368 Cái
Khóa số Tự Chọn Nhỏ 29,700 32,373 Cái
Khóa số màu 28,600 31,174 Cái
Khóa số tự chọn đỏ đen 107,800 117,502 Cái
Khóa số Alex 39,600 43,164 Cái
CÁC LOẠI KHÓA DÂY XE      
Dây xe T.Quốc Lớn 24,200 26,378 Cái
Dây xe T.Quốc Trung 20,350 22,182 Cái
Dây xe T.Quốc NHỏ 15,950 17,386 Cái
Dây xe cáp 48,400 52,756 Cái
Dây xe khúc 53,900 58,751 Cái
Dây xe số 71,500 77,935 Cái
Dây xe TONY Lớn 68,200 74,338 Cái
Dây xe TONY Trung 57,200 62,348 Cái
Dây xe TONY Nhỏ 49,500 53,955 Cái
Dây xe ANHHONG Nhỏ 82,500 89,925 Cái
DâyxeANHHONGLớn 148,500 161,865 Cái
Dây xe số Lớn 68,200 74,338 Cái
Dây xe số Trung 28,600 31,174 Cái
Dây xe số Nhỏ 27,500 29,975 Cái
Dây xe báo động 225,500 245,795 Cái
Dây xe Việt Tiệp 57,200 62,348 Cái
KHÓA VALY      
Khóa valy Ralux 17,050 18,585 Cái
Khóa valy Kinbar 26,400 28,776 Cái
Khóa valy T.Quốc 2p 13,200 14,388 Cái
Khóa valy T.Quốc 3p 15,400 16,786 Cái
Khóa valy Thau 35,200 38,368 Cái
KHÓA GẠT ZANI ĐEN VÀNG, NÂU, RÊU      
Khóa Z9826 BF 335,500 365,695 BỘ
Khóa Z9837 BA 0    
KhóaZ9838BR 0    
Khóa Z9866 BR 0    
KHÓA GẠT ZANI MÀU TRẮNG HỘP ĐỎ (TIM THAU)      
Z9826BJ, Z9827BF 292,600 318,934 BỘ
Z9835BF, Z9837BA 0    
Z9838BR, Z9839BJ 0    
Z98104BB, Z98147BX 0    
KHÓA GẠT ZANI MÀU TRẮNG HỘP VÀNG (TIM THAU)      
A9826BJ, A9827BF 271,700 296,153 BỘ
A9835BF, A9837BA 0    
A9838BR, A9839BJ 0    
A9866BF, A9883F 0    
A9817BW, A98142BV 0    
KHÓA GẠT ZANI MÀU TRẮNG HỘP VÀNG (TIM A)      
A9826BJ, A9827BF 250,800 273,372 BỘ
A9835BF, A9837BA 0    
A9838BR, A9839BJ 0    
A9866BF, A9883F 0    
A9817BW, A98142BV 0    
KHÓA TAY GẠT TRUNG CROP TRẮNG +NÂU      
5926, 5928,5937 229,900 250,591 BỘ
5938, 5939 0    
596.659.148 0    
KHÓA TAY GẠT INOX FORUS 300MM      
I9537,19539 627,000 683,430 BỘ
19,583,195,147 0    
HÓA TAY CỔ LỚN HiỆU " FORUS"- 310MM      
CỔ LỚN MÀU NHO "BAC"      
71I728, 71I731,71K730 469,700 511,973 BỘ
71K731 0    
CỔ LỚN MÀU RÊU "BAB" 0    
71I728, 71I731,71K730 469,700 511,973 BỘ
71K731 0    
CỔ LỚN MÀU NÂU "AC"      
71I728, 71I731 418,000 455,620 BỘ
71K730, 71K731 0    
KHÓA TAY CỔ NHỎ HiỆU FORUS -220MM      
CỔ NHỎ MÀU NHO "BAC"      
58I728, 58I731 418,000 455,620 BỘ
58K730, 58K731 0    
CỔ NHỎ MÀU RÊU "BAB" 0    
58I731, 58K730, 58K731 418,000 455,620  
CỔ NHỎ MÀU NÂU "AC" 0    
58I728, 58I731 365,200 398,068 BỘ
58K730, 58K731 0    
KHÓA CỔNG FORUT 0    
Khóa cổng 910A, 910 B 165,000 179,850 Bộ
Khóa cửa sắt Z tim thau 198,000 215,820 Bộ
Khóa cửa sắt Z tim A 176,000 191,840 Bộ
KHÓA TAY LƯỢN HiỆU " Z " 0    
9811 ĐEN VÀNG 214,500 233,805 BỘ
9811 ( MỜ, NÂU) 198,000 215,820 BỘ
Khóa Lào 300Y 161,700 176,253 BỘ
KHÓA TAY NẮM TRÒN CÓ CHÌA      
Z9500 NÂU 93,500 101,915 BỘ
Z9500 , Z9700, Z9800 CÒ DÀI 93,500 101,915 BỘ
Z9500 , Z9700, Z9800 CÒ NGẮ 83,600 91,124 BỘ
KHÓA TAY NẮM TRÒN KHÔNG CHÌA 0    
Z9500 ,Z9700 CÒ DÀI 93,500 101,915 BỘ
Z9500 ,Z9700 CÒ NGẮN 83,600 91,124 BỘ
TAY NẮM TRÒN CAO CẤP HỘP ĐỎ      
ĐEN VÀNG      
X8302, X8303 192,500 209,825 BỘ
X8305, X8306 0    
X8308, X8311 0    
X8312 0    
MÀU TRẮNG      
X8303, X8305 181,500 197,835 BỘ
X8306, X8308 0    
X8311, X8312 0    
Khóa tròn Solien Nâu 51,700 56,353 Bộ
Khóa tròn Solien Trắng 0 0  
KHÓA TAY NẮM TRÒN GẠT THƯỜNG      
9814 - 3491 Đen-Vàng 181,500 197,835 BỘ
9814 - 3491 Nâu-Trắng 167,200 182,248  
KHÓA TAY NẮM TRÒN 0    
5838 ĐV,Nâu,Trắng,V 148,500 161,865 BỘ
5836 Đen Vàng 143,000 155,870  
Gỗ 3981 Nâu - Vàng 135,300 147,477  
TAY NẮM TRÒN CAO CẤP H.VÀNG      
MÀU ĐEN VÀNG      
5884, 5887 157,300 171,457 BỘ
5890 0    
58.945.898 0    
TAY NẮM TRÒN CAO CẤP HỘP VÀNG      
MÀU TRẮNG      
5884, 5887 151,800 165,462 BỘ
5890 0    
58.945.898 0    
TAY NẮM TRÒN CAO CẤP HỘP VÀNG      
MÀU NÂU      
5884, 5887 140,800 153,472 BỘ
5890 0    
58.945.898 0    
CÁC MẶT HÀNG KHÓA HUY HOÀNG ( CON VOI )      
KHÓA GẠT HC, HCR 85 ( ĐỒNG THAU)      
Khóa gạt HC 8521 0 0  
Khóa gạt HC 8522 1,373,900 1,497,551 BỘ
Khóa gạt HC 8524 0 0  
Khóa gạt HC 8526 0 0  
Khóa gạt HCR 8526 0 0  
Khóa gạt HCR 8523 0 0  
Khóa HC 8522 Đại 0 0  
Khóa HC 8526 Đại 2,126,300 2,317,667 BỘ
Khóa HCR 8526 Đại 0 0  
KHÓA GẠT S85 ( IONX ) 0 0  
Khóa Gạt S-851,852 916,300 998,767 BỘ
Khóa Gạt S8510 0 0  
Khóa Gạt S8512 0 0  
Khóa Gạt S8510 Đại 1,028,500 1,121,065 BỘ
KHÓA GẠT EX85 0 0  
Khóa Gạt EX 8510 499,400 544,346 BỘ
Khóa Gạt EX 8512 0 0  
Khóa Gạt EX 8518 0 0  
Khóa Gạt EX 8519 0 0  
Khóa Gạt EX 8520 0 0  
Khóa Gạt EX 8515 512,600 558,734 BỘ
Khóa Gạt EX 8530 0 0  
KHÓA GẠT ĐẠI EX85 0 0  
Khóa Gạt EX 8510 Đại 570,900 622,281 BỘ
Khóa Gạt EX 8515 Đại 0 0  
Khóa Gạt EX 8517 Đại 0 0  
KHÓA TRÒN VOI HC ĐỒNG THAU   0  
Khóa Tròn HC 03 238,700 260,183 BỘ
Khóa Tròn HC 17 0 0  
KHÓA TRÒN EX 0 0  
Khóa Tròn EX 02 - T VỆ SINH 146,300 159,467 BỘ
Khóa Tròn EX 02 148,500 161,865 BỘ
Khóa Tròn EX 03 0 0  
KHÓA B52 0 0  
Khóa B52 zi vàng 114,400 124,696 BỘ
Khóa B52 sơn tím 0 0  
Khóa B52 sơn trắng 0 0  
Khóa HC 8521( IONX) 1,771,000 1,930,390 BỘ
Khóa HC 8522( IONX) 0 0  
Khóa HC 8524( IONX) 0 0  
Khóa HC 8526 ( IONX) 0 0  
Khóa HCR 8526( IONX) 0 0  
Khóa HCR 8523( IONX) 0 0  
Khóa HC 8522 ĐẠI ( INOX 2,519,000 2,745,710 BỘ
Khóa HC 8526 ĐẠI (INOX 0 0  
Khóa HCR 8526 ĐẠI( INC 0 0  
Khóa HC 8525 Đại Sảnh 4,955,500 5,401,495 BỘ
KHÓA GẠT HC,HCR 58 ( ĐỒNG THAU ) 0 0  
Khóa Gạt HC 5821 1,097,800 1,196,602 BỘ
Khóa Gạt HC 5822 0 0  
Khóa Gạt HC 5824 0 0  
Khóa Gạt HC 5826 0 0  
Khóa Gạt HCR 5826 0 0  
Khóa Gạt HCR 5823 0 0  
  0 0  
KHÓA GẠT EX58 0 0  
Khóa Gạt EX 5810 393,800 429,242 BỘ
Khóa Gạt EX 5812 0 0  
Khóa Gạt EX 5818 0 0  
Khóa Gạt EX 5819 0 0  
Khóa Gạt EX 5820 0 0  
Khóa Gạt EX 5815 408,100 444,829  
Khóa Gạt EX 5830 0 0  
Khóa Gạt EX 5817 415,800 453,222  
KHÓA GẠT S58 ( IONX ) 0 0  
Khóa Gạt S581 738,100 804,529 BỘ
Khóa Gạt S582 0 0  
Khóa Gạt S5810 0 0  
Khóa Gạt S5812 0 0  
KHÓA TN GẠT EX50 0 0  
KHÓA TN GẠT EX5010 336,600 366,894 Bộ
KHÓA TN GẠT EX5012 0 0  
KHÓA TN GẠT EX5030 349,800 381,282 Bộ
KHÓA TAY NẮM GẠT 0    
Khóa TN 70-44-03 292,600 318,934 Bộ
CÁC MẶT HÀNG KHÓA ViỆT TiỆP 0    
KHÓA GẠT TAY KiỂU 0    
Khóa cửa 0115 399,300 435,237  
Khóa Ban Công 04105 354,200 386,078  
Khóa gạt 04906, 04908 541,200 589,908  
Khóa gạt 04911, 04912 483,450 526,961  
04916, 04916BC, 04917 508,200 553,938  
04918(19,20,21,22,23,24 568,150 619,284  
04931 ( 04932 ) 734,800 800,932  
Khóa gạt 04825 600,600 654,654  
Khóa gạt 04192 ionx 1,064,800 1,160,632 BỘ
Khóa gạt 04194 ionx 1,277,100 1,392,039  
04195 ionx 304 mạ tital 1,490,500 1,624,645  
Cửa nhôm 04380(04381 290,950 317,136  
Khóa gạt 04196, 04197 1,916,200 2,088,658  
Khóa gạt 04199 2,874,960 3,133,706  
Khóa gạt 4190 NEW 9,292,800 10,129,152  
KHÓA GẠT THÔNG PHÒNG 0    
Thông phòng WC 04610 257,400 280,566 BỘ
04500(04501,04502) 342,100 372,889  
04503(04506,04507) 290,950 317,136  
04504, (05, 08, 10, 12) 359,700 392,073  
Khóa gạt 04509 368,500 401,665  
04270(71,72,73) 04511 387,200 422,048  
04508(10, 12) 2 đầu chìa 376,200 410,058  
04270(71,72,73) 2đ chìa 403,700 440,033  
04509, 04511 2đ chìa 403,700 440,033  
04514 - 2027 ionx 691,900 754,171  
04515 - 2027 873,400 952,006  
Khóa gạt 04274, 04275 464,200 505,978  
04274, 04275 ổ 2026-2027 479,050 522,165  
Khóa 04276, 04277ổ 202 1,224,300 1,334,487  
Khóa gạt 04279 ổ 2027 1,543,300 1,682,197  
KHÓA TAY NẮM TRÒN      
Khóa tròn 04202, 03, 05 150,700 164,263 BỘ
Khóa tròn 04206, 07,10,1 150,700 164,263  
Khóa 4204( 4209) Nâu 155,100 169,059  
Khóa 04208 WC 147,400 160,666  
 
hình mẫu lam sóng Co góc bản lề co góc lề lá đen dày 6 ly chuyên đóng thùng xe Quy cách bản lề đại Quy cách bản lề bửng xe tải xi 7 màu Khóa tôm sắt xi 7 màu Chặn chốt cửa tự động đồng xu vuông 14 bông chữ  S nhấn cao cấp catolo thép vuông ,hộp uốn mỹ thuât 2 catolo thép vuông,hộp uốn mỹ thuật 1 XOAN-HƯƠNG XOAN ĐÀO XANH LÁ-XANH DƯƠNG SỒI V1-SỒI V2 ÓC CHÓ-GỖ SỒI IN 3 D HỒNG-TRẮNG CẨM-CĂM XE

DNTN   CHÂU   HUỲNH  THÉP

Trụ sở chính:47/16 Hoà Bình, P Tân Thới Hoà, Q Tân Phú ,TP HCM   _  Chi nhánh: B4/2 Quốc lộ 1A,Ấp 2,xã Tân Kiên,H Bình Chánh ,TP HCM

 Ngành nghề KD : Mua bán sắt thép , các loại vật liệu trong xây dựng - xây dựng nhà các loại - Vận chuyễn hàng hóa 

                                                  GPKD : 0 3 0 5 0 9 3 7 3 9      _       Ngày cấp : 25 / 07 / 2007                                      Bản đồ

LH :0903 655 452 -zalo-viber-wechat-facebook

Email :chauhuynhthep1961@gmail.com

Email : chodosat@gmail.com

màn hình led