Phân Phối đồ sắt,inox và phụ kiện - Giá Sĩ - Nhận Thi công mái xếp di động,cửa sắt,lan can,cầu thang,hàng rào,chông rào... - Gia Công Inox,Sắt Theo Yêu Cầu - Uy Tín Sài Gòn - LH 0903 655 452 để được tư vấn

Đang truy cập: 12
Trong ngày: 52
Trong tuần: 1435
Lượt truy cập: 31948

Giá có thể thay đổi quý vị LH 0903 655 452  để có giá tốt hơn

 
KÌM HÀ NỘI  GIÁ SĨ  GIÁ LẼ  
Kìm Hà Nội Điện 6      21,340      23,047 Cái
Kìm Hà Nội Điện 7      26,400      28,512 Cái
Kìm Hà Nội Điện 8      30,800      33,264 Cái
Kìm Hà Nội Cắt 6      20,900      22,572 Cái
Kìm Hà Nội Cắt 7      26,950      29,106 Cái
Kìm Hà Nội Cắt 8      29,700      32,076 Cái
Kìm Hà Nội Nhọn 6      20,350      21,978 Cái
Kìm Hà Nội Nhọn 7      22,770      24,592 Cái
Kìm Hà Nội Nhọn 8      27,170      29,344 Cái
KÌM DFJ = YALE                  -    
Kìm Điện 6      38,500      41,580 Cái
Kìm Điện 7      41,800      45,144 Cái
Kìm Điện 8      47,300      51,084 Cái
Kìm Cắt 6      36,300      39,204 Cái
Kìm Cắt 7      39,600      42,768 Cái
Kìm Cắt 8      44,000      47,520 Cái
Kìm Nhọn 6      36,300      39,204 Cái
Kìm Nhọn 7      39,600      42,768 Cái
Kìm Nhọn 8      44,000      47,520 Cái
KÌM SƯ TỬ LOẠI 2                  -    
Kìm Điện 6      19,800      21,384 Cái
Kìm Điện 7      22,000      23,760 Cái
Kìm Điện 8      24,200      26,136 Cái
Kìm Cắt 6      19,800      21,384 Cái
Kìm Cắt 7      22,000      23,760 Cái
Kìm Cắt 8      24,200      26,136 Cái
Kìm Nhọn 6      19,800      21,384 Cái
Kìm Nhọn 7      23,100      24,948 Cái
Kìm Nhọn 8      23,100      24,948 Cái
Kìm tuốt dây Trung Quốc      20,900      22,572 Cái
Kìm tuốt dây Sư Tử      74,800      80,784 Cái
KÌM SƯ TỬ LOẠI 1                  -    
Kìm Điện 5      18,150      19,602 Cái
Kìm Điện 6      31,900      34,452 Cái
Kìm Điện 7      36,850      39,798 Cái
Kìm Điện 8      41,800      45,144 Cái
Kìm Nhọn 5      18,150      19,602 Cái
Kìm Nhọn 6      26,950      29,106 Cái
Kìm Nhọn 7      31,900      34,452 Cái
Kìm Nhọn 8      36,850      39,798 Cái
Kìm Cắt 5      18,150      19,602 Cái
Kìm Cắt 6      26,950      29,106 Cái
Kìm Cắt 7      31,900      34,452 Cái
Kìm Cắt 8      36,850      39,798 Cái
KÌM MỎ QUẠ                  -    
Kìm quạ Sư Tử 9”      42,900      46,332 Cái
Kìm quạ Sư Tử 10”      47,300      51,084 Cái
Kìm quạ Sư Tử 12”      56,100      60,588 Cái
Kìm quạ 10” Top      63,800      68,904 Cái
Kìm quạ 10" Licota cao cấ    228,800    247,104 Cái
Kìm quạ 12" Licota cao cấ'    322,300    348,084 Cái
Kìm quạ Standar cán vis      55,000      59,400 Cái
Kìm quạ 8” Takazo      60,500      65,340 Cái
Kìm quạ 10” Takazo      68,200      73,656 Cái
Kìm quạ 8” Luxtop      50,600      54,648 Cái
Kìm quạ 10” Luxtop      63,800      68,904 Cái
Kìm quạ 12” Luxtop      82,500      89,100 Cái
KÌM KINGROI                  -    
Kìm Điện 6      40,700      43,956 Cái
Kìm Điện 7      44,000      47,520 Cái
Kìm Điện 8      49,500      53,460 Cái
Kìm Cắt 6      38,500      41,580 Cái
Kìm Cắt 7      41,800      45,144 Cái
Kìm Cắt 8      46,200      49,896 Cái
Kìm Nhọn 6      38,500      41,580 Cái
Kìm Nhọn 7      41,800      45,144 Cái
Kìm Nhọn 8      46,200      49,896 Cái
KÌM GOODMAN ĐỎ                  -    
Kìm Điện 5      44,000      47,520 Cái
Kìm Điện 6      57,200      61,776 Cái
Kìm Điện 7      63,800      68,904 Cái
Kìm Điện 8      74,800      80,784 Cái
Kìm Cắt 5      46,200      49,896 Cái
Kìm Cắt 6      52,800      57,024 Cái
Kìm Cắt 7      63,800      68,904 Cái
Kìm Nhọn 5      46,200      49,896 Cái
Kìm Nhọn 6      52,800      57,024 Cái
Kìm Nhọn 7      62,700      67,716 Cái
KÌM GOOMAN XANH                  -    
Kìm Điện 6      53,900      58,212 Cái
Kìm Điện 7      60,500      65,340 Cái
Kìm Điện 8      67,100      72,468 Cái
Kìm Cắt 4      40,700      43,956 Cái
Kìm Cắt 5      44,000      47,520 Cái
Kìm Cắt 6      47,300      51,084 Cái
Kìm Cắt 7      57,200      61,776 Cái
Kìm Nhọn 5      44,000      47,520 Cái
Kìm Nhọn 6      47,300      51,084 Cái
Kìm Nhọn 8      57,200      61,776 Cái
KÌM GOOMAN ĐEN                  -    
Kìm Điện 6      58,300      62,964 Cái
Kìm Điện 7      67,100      72,468 Cái
Kìm Điện 8      77,000      83,160 Cái
Kìm Điện 9      92,400      99,792 Cái
Kìm Cắt 4      44,000      47,520 Cái
Kìm Cắt 5      48,400      52,272 Cái
Kìm Cắt 6      55,000      59,400 Cái
Kìm Cắt 7      64,900      70,092 Cái
Kìm Nhọn 5      48,400      52,272 Cái
Kìm Nhọn 6      55,000      59,400 Cái
Kìm Nhọn 8      66,000      71,280 Cái
KÌM XI 2 LỖ                  -    
Kìm xi 2 lỗ 6” Sử Tử      22,000      23,760 Cái
Kìm xi 2 lỗ 8” Sử Tử      34,650      37,422 Cái
Kìm xi 2 lỗ 10” Sử Tử      48,400      52,272 Cái
Kìm xi 2 lỗ 8” Standar      40,700      43,956 Cái
Kìm xi 2 lỗ 8” Luxtop      45,100      48,708 Cái
Kìm xi 2 lỗ 10” Luxtop      64,900      70,092 Cái
KÌM CUA                  -    
Kìm cua 6” Sư Tử      30,250      32,670 Cái
Kìm cua 8” Sư Tử      41,250      44,550 Cái
KÌM HÀN ĐiỆN                  -    
Kìm hàn Karo      22,000      23,760 Cái
Kìm hàn Nhật      33,000      35,640 Cái
Kìm hàn Hàn Quốc L1      68,200      73,656 Cái
Kìm hàn đầu Sư Tử 50      49,500      53,460 Cái
Kìm hàn đầu Sư Tử 80      55,550      59,994 Cái
Kìm nguyên con Sư Tử 500      60,500      65,340 Cái
Kìm nguyên con Sư Tử 80i      71,500      77,220 Cái
Kìm hàn Cán Gỗ Kis      68,200      73,656 Cái
Kìm hán Ý      93,500    100,980 Cái
Kìm hàn Đức      95,700    103,356 Cái
KÌM RÚT RIVE                  -    
Kìm Rive 90      38,500      41,580 Cái
KÌm Rive Sangxinh      38,500      41,580 Cái
Kìm Đầu Sư Tư 728TV      42,900      46,332 Cái
Kìm Đầu Sư Tử Nâu 6      57,200      61,776 Cái
Kìm Nguyên Con Sư Tử trắng      75,900      81,972 Cái
Kìm Nguyên Con Sư Tử xanh    126,500    136,620 Cái
Kìm Rive TOP L2      42,900      46,332 Cái
Kìm Rive TOP L1      72,600      78,408 Cái
Kìm Rive TOP IONX    150,700    162,756 Cái
Kìm Rive Standar      94,600    102,168 Cái
Kìm Rive Takazo    107,800    116,424 Cái
Kìm Rive Asaki 069      62,700      67,716 Cái
Kìm Asaki cao cấp 070    119,900    129,492 Cái
Kìm Rive Crossman    148,500    160,380 Cái
KÌM BẤM CHẾT                  -    
Kìm bấm Yeti      46,200      49,896 Cái
Kìm bấm vỉ rẻ      49,500      53,460 Cái
Kìm bấm Luxtop hộp      49,500      53,460 Cái
Kìm bấm Tech trắng      59,400      64,152 Cái
Kìm bấm Sử Tử trắng/đe n      47,300      51,084 Cái
Kìm bấm Top 10" hộp      72,600      78,408 Cái
Kìm bấm 5" Century v      37,400      40,392 Cái
Kìm bấm Goodman10"      85,800      92,664 Cái
Kìm bấm Yamato      97,900    105,732 Cái
Kìm bấm Koper Staley    176,000    190,080 Cái
Kìm bấm Mỹ sịn    231,000    249,480 Cái
Kìm bấm Takazo 10"      69,300      74,844 Cái
Kìm bấm Mỹ 10" Starn    121,000    130,680 Cái
Kìm bấm cao cấp Asak    141,900    153,252 Cái
Kìm bấm hàn mỏ dẹp A    115,500    124,740 Cái
Kìm bấm xích mở ốngAs a1ki      71,500      77,220 Cái
KÌM BẤM ĐINH GÔ ( BẤM KIM )                  -    
Bấm kim cam Barker      78,100      84,348 Cái
Bấm kim đỏ Barke      85,800      92,664 Cái
Bấm kim 4 trong 1 Bai    192,500    207,900 Cái
Bấm kim cam Top (4m      77,000      83,160 Cái
Bấm Top đỏ tăng 16/6, 16      85,800      92,664 Cái
Bấm Takazo tăng 4-8n      91,300      98,604 Cái
Bấm Takazo tăng 4-14m    102,300    110,484 Cái
Bấm kim Asaki 7105    136,400    147,312 Cái
Bấm kim Unit    126,500    136,620 Cái
Bấm kim Licota tăng    187,000    201,960 Cái
Bấm kim Thủy Điển Rí    154,000    166,320 Cái
Bấm kim Sư Tử xi trắng      60,500      65,340 Cái
Bấm kim Sư Tử tăng đưa       67,100      72,468 Cái
KIM BẤM GÔ ViỆT ĐỨC                  -    
Kim 13/6      20,900      22,572 Cái
Kim 13/8      23,100      24,948 Cái
Kim 16/6      20,900      22,572 Cái
Kim 16/8      23,100      24,948 Cái
 
hình mẫu lam sóng Co góc bản lề co góc đồng xu vuông 14 bông chữ  S nhấn cao cấp catolo thép vuông ,hộp uốn mỹ thuât 2 catolo thép vuông,hộp uốn mỹ thuật 1 XOAN-HƯƠNG XOAN ĐÀO XANH LÁ-XANH DƯƠNG SỒI V1-SỒI V2 ÓC CHÓ-GỖ SỒI IN 3 D HỒNG-TRẮNG CẨM-CĂM XE HÌNH MẪU TẤM NHỰA LÀM TỦ MSP OT028 MSP OT027 MSP OT026 MSP OT025

DNTN   CHÂU   HUỲNH  THÉP

Trụ sở chính:47/16 Hoà Bình, P Tân Thới Hoà, Q Tân Phú ,TP HCM   _  Chi nhánh: B4/2 Quốc lộ 1A,Ấp 2,xã Tân Kiên,H Bình Chánh ,TP HCM

 Ngành nghề KD : Mua bán sắt thép , các loại vật liệu trong xây dựng - xây dựng nhà các loại - Vận chuyễn hàng hóa 

                                                  GPKD : 0 3 0 5 0 9 3 7 3 9      _       Ngày cấp : 25 / 07 / 2007                                      Bản đồ

LH :0903 655 452 -zalo-viber-wechat-facebook

Email :chauhuynhthep1961@gmail.com

Email : chodosat@gmail.com

màn hình led